Dioder

En lysdiode (eng. LED for light-emitting diode) er en elektronisk komponent og en transducer, som omsætter elektrisk energi til et smalt bølgelængdeinterval i et af følgende områder: infrarøt (NIR, 2006: Fra ca. 7µm), synligt eller nær-ultraviolet (2006: ned til 255nm) lys.

Lysdioder til synligt lys kan lyse i alle regnbuens farver, og de vinder indpas flere og flere steder, hvor man tidligere brugte små glødelamper, fordi den anvendte halvleder-teknik byder på nogle fordele:

1. Lysdiodens energiforbrug er mindre end for en tilsvarende glødelampe, der afgiver samme mængde lysenergi. For julebelysning op til 1/10 energiforbrug.

2. Der er kun en mindre termisk slitage på en lysdiode, der lyser. Modsat en glødelampe kan en lysdiode lyse konstant i årevis uden at “brænde ud”. Lysdioden vil i snit få deres lysudbytte halveret efter ca. 50.000 lystimer.

3. Lysdioder er fritaget for statsafgift.